Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pedagog

Czcionka:

Pedagog szkolny , doradca zawodowy

 mgr Weronika Adamska

Rok szkolny 2014/2015 

Godziny pracy: 

 • Poniedziałek         8.00 - 10.30 i 11.45 -14.30                                        

 • Wtorek                  10.00 - 16.00

 • Środa                      ----------------------------------

 • Czwartek              12.45 - 15.30

 • Piątek                   -----------------------------------

Gabinet pedagoga znajduje się w sali nr 42 tel. 58 7386336

mail :pedagog@zso2wejherowo.pl

UCZNIU!!!

Chcesz porozmawiać o swoich problemach?
Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami i kolegami?
Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny?
Masz trudności z nauką?
Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać?
Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób?
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić?

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO! PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM

RODZICU!!!

Niepokoi Cię zachowanie dziecka?
Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych problemach?
Masz pytania dotyczące wyników nauczania dziecka i jego funkcjonowania w szkole?
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania?
Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zgłosić?
Szukasz pomocy?

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO! ZAPRASZAM!!!

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • Podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania,
 • Wspieranie mocnych stron uczniów,
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • Prowadzenie terapii indywidualnej,
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu,
 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,
 • Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz pomoc w ich eliminowaniu ,
 • Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • Otoczenie szczególną opieką młodzieży ze środowisk patologicznych i udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • Udzielanie pomocy ofiarom przemocy domowej - zakładanie Niebieskiej Karty,
 • Koordynowanie pracą zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
 • Współpraca z instytucjami : Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Wejherowie , MOPS, OPiRPA w Wejherowie, TPD, Caritasem itp.,
 • Współpraca z Sądem Rejonowym III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Wejherowie, kuratorami sądowymi i społecznymi, Prokuraturą i Policją.
 •  

Szkolne TIK

Zegar

Kalendarium

Luty 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Imieniny

Licencja CC

 

Google+

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Pogoda