Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ortograffiti

Czcionka:

Ortograffiti

Program edukacyjno-terapeutyczny"Ortograffiti" adresowany jest do uczniów klas IV-VI, u których na podstawie badań psychologiczno- pedagogicznych zdiagnozowano symptomy dysleksji rozwojowej, bądź dysleksję rozwojową. Te dzieci mają specyficzne trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. "Ortograffiti" to kompleksowy program terapii, w którym wykorzystuje się specjalnie do tego celu opracowany zestaw zeszytów dla uczniów, gdzie zostały uwzględnione wszystkie typy ćwiczeń niezbędne do prawidłowego przebiegu terapii. Są to ćwiczenia:

 • stymulujące rozwój funkcji poznawczych zaangażowanych w procesie czytania i pisania (pamięć wzrokowo -słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość, koncentracja uwagi);
 • kształcące umiejętność czytania w zakresie techniki, tempa, rozumienia czytanej treści;
 • rozwijające sztukę poprawnego pisania zarówno poprawności ortograficznej, jak i umiejętności konstruowania różnych form wypowiedzi;
 • rozwijające sprawność grafomotoryczną.

Zaletą programu jest konstrukcja zadań oparta na zasadzie stopniowania trudności. Uczeń rozpoczyna wykonywanie ćwiczeń od bardzo prostych zadań, które dają mu szanse na szybkie i bezbłędne wykonanie, do bardziej skomplikowanych wymagających wykorzystania wielu umiejętności, kojarzenia ze sobą faktów. Kolejnymi plusami programu są umiejętnie dobrane zestawy testów i ćwiczeń korespondujących z zainteresowaniami współczesnego ucznia szkoły podstawowej oraz bogata szata graficzna uwzględniająca upodobania i możliwości percepcyjne dzieci w omawianym okresie rozwojowym.

Program posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.    

Cele programu:

 1. 1. Zagwarantowanie specjalistycznej opieki uczniom z dysleksją rozwojową - wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami w tym zakresie;
 2. 2. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym;
 3. 3. Bezpłatne wyposażenie nauczycieli w kompleksowe materiały do pracy oraz zapewnienie systemu szkoleń;
 4. 4. Stworzenie jednolitego systemu pomocy uczniom z dysleksją, który objąłby ich skuteczną opieką od szkoły podstawowej do średniej.

Przewidywane osiągnięcia:

 • Usprawnienie umiejętności czytania w aspekcie: techniki, tempa, rozumienia czytanych treści.
 • Usprawnienie umiejętności pisania w zakresie odpowiedzialności, czujności i poprawności ortograficznej. Utrwalanie i zastosowanie znajomości zasad ortograficznych w prawidłowej pisowni polskiej. Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy z zastosowaniem słownika ortograficznego. Doskonalenie umiejętności redakcyjnych w rożnych formach wypowiedzi.
 • Opanowanie sztuki kształtnego pisania poprzez wprowadzenie specjalnej liniatury oraz kaligrafii.

opracowała: mgr Alicja Wilczyńska

Szkolne TIK

Zegar

Kalendarium

Luty 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Imieniny

Licencja CC

 

Google+

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Pogoda