Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Terapia pedagogiczna

Czcionka:

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak

Nauka szkolna opiera się głównie na spostrzeżeniach wzrokowych, słuchowych oraz doświadczeniach kinestetyczno-ruchowych. Aby dziecko mogło sprostać wymaganiom edukacyjnym, powinno harmonijnie rozwijać się w zakresie funkcji poznawczych biorących udział w opanowaniu umiejętności czytania, pisania i liczenia. Niekorygowanie zaburzeń tych funkcji powoduje nasilenie się specyficznych trudności w uczeniu się.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez oddziaływania specjalistyczne, stwarzając odpowiednie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka (na miarę jego możliwości), poprzez stymulowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych. Ponadto terapia pedagogiczna ma na celu wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Brak osiągnięć w nauce, często wiąże się z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu, dlatego oddziaływania terapeutyczne szczególnie ważne są na początku kariery szkolnej dziecka. Aby proces terapeutyczny był jak najbardziej efektywny terapii towarzyszy zabawa, dostosowana do wieku ucznia.

Zajęcia terapii pedagogicznej przeznaczone są dla dzieci z klas I-III z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz z klas IV-VI ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi dysfunkcjami. Program realizowany jest w formie zajęć terapeutycznych w grupach od 2 do 5 uczniów oraz zajęć indywidualnych w uzasadnionych przypadkach. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne trwają 60 min. Zajęcia prowadzi terapeuta pedagogiczny- mgr Ewelina Kowalczyk.

Szkolne TIK

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licencja CC

 

Google+

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Pogoda